System ten łatwo można przystosować do

serwis nagrzewnic powietrza serwis nagrzewnic powietrza
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem. W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.
piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domowych głównym źródłem energii cieplnej.
Jest kłopotliwy w ekspl.